Uw event op Texel duurzaam organiseren?

Uw evenement op Texel organiseren met een focus op duurzaamheid? Texel, als een van de Waddeneilanden, staat bekend om zijn rijke en unieke ecologie en is erkend als UNESCO Werelderfgoed. Deze waardering voor het natuurlijke erfgoed inspireert ons bij WadEvents tot een duurzame bedrijfsvoering. In samenwerking met MVO Nederland streven we naar het ondersteunen van duurzame praktijken. Bovendien werken we samen met FairClimateFund om onze inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te versterken en te zorgen dat uw evenement op Texel niet alleen memorabel, maar ook milieuvriendelijk is.

Duurzaamheid is geen eenmalige actie of project, het is een voortdurende reis van verbetering en respect voor onze planeet en haar bewoners

Klimnaatneutraal evenement op Texel realiseren?

Wij bieden de mogelijkheid om een klimaatvriendelijk evenement te organiseren. We zijn een verantwoordelijke alliantie aangegaan met FairClimateFund. om dit doel te bereiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij WadEvents streven we naar een evenwicht tussen economisch succes (Profit), milieubescherming (Planet) en sociale verantwoordelijkheid (People) in onze bedrijfsvoering. Dit concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzame ontwikkeling is cruciaal voor zowel het bedrijf als de gemeenschap om optimale resultaten te behalen. Door deze balans te handhaven, garanderen we dat toekomstige generaties dezelfde kansen krijgen als wij nu hebben. Dit principe speelt een sleutelrol in de organisatie van onze bedrijfsuitjes op Texel, waarbij we constant streven naar duurzame en verantwoorde keuzes.

Mobiliteit

Bij WadEvents zorgen we voor uitgebreide routeplanning voor onze evenementen, met de nadruk op het minimaliseren van de impact op het milieu en de lokale gemeenschap, evenals op de veiligheid.

 • We organiseren van tevoren parkeerplekken, waarbij we ervoor zorgen dat deze plaatsen verhard zijn om overlast bij slecht weer te voorkomen, zonder schade aan het land of de omgeving.
 • Het gebruik van alcohol in het verkeer wordt door ons ten strengste afgeraden, zowel voor, tijdens als na onze evenementen.
 • Daarnaast promoten we carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer om de ecologische voetafdruk van onze evenementen te verminderen.

Afvalbeheer / bodembescherming


Voor onze personeelsuitjes op Texel ontwikkelen we een afvalbeheerplan om zwerfafval te minimaliseren, met bijzondere aandacht voor het behoud van de natuurlijke schoonheid van het eiland.

 • Onze promotiematerialen, zoals folders en flyers, delen we hoofdzakelijk digitaal om papierafval te verminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 • Bij het plannen van onze evenementen houden we rekening met bodembescherming door een zorgvuldige terreinindeling te maken die de natuurlijke habitat van Texel respecteert.

 • We stimuleren onze leveranciers om milieuvriendelijke producten te gebruiken en streven ernaar dat onze aankopen zo veel mogelijk biologisch afbreekbaar zijn, om de duurzaamheid van onze evenementen op Texel te bevorderen.

Techniek

 • Bij onze teambuildingevenementen op Texel gebruiken we energiezuinige gadgets om duurzaamheid te bevorderen. Zo geven we de voorkeur aan thermoskannen boven een kookplaat voor het warm houden van dranken.

 • Ons back-office werkt volledig cloud-gebaseerd, wat de noodzaak van een eigen serverpark elimineert. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van onze koolstofdioxide-uitstoot, tot wel 95%.

 • We minimaliseren het gebruik van aggregaten tijdens onze teambuildingactiviteiten op Texel om milieuvervuiling tegen te gaan. Aggregaten zijn namelijk een belangrijke bron van uitlaatgassen, geluids- en geurhinder, en door deze te beperken, dragen we bij aan een schoner en stiller evenement.

Aankleding

 • Wij gebruiken duurzame decoratie voor uw bedrijfsuitje, vaak met de natuur als achtergrond.

 • We kopen lokaal op Texel in, wat de lokale economie stimuleert en de uitstoot van koolstofdioxide vermindert.

Catering

 • Bij onze evenementen op Texel, inclusief teambuildingactiviteiten, moedigen we onze gasten en leveranciers aan om biologische en voedzame voedingsproducten te gebruiken. Dit bevordert niet alleen de gezondheid, maar steunt ook duurzame landbouwpraktijken.

 • We benadrukken het belang van het kopen van seizoensgebonden en regionale producten. Dit verkleint de ecologische voetafdruk door transport en de noodzaak van kassen te verminderen, wat weer leidt tot lagere CO2-uitstoot.

 • Bij WadEvents streven we ernaar bulkverpakkingen te gebruiken om afval te minimaliseren en onze impact op het milieu te verminderen. Dit is vooral relevant bij het verzorgen van maaltijden en snacks tijdens onze teambuildingevenementen op Texel.

 • Ten slotte zijn we ons bewust van culturele verschillen en diëtaire beperkingen. We plannen daarom vooraf en zorgen ervoor dat aan alle voedingsbehoeften van onze gasten wordt voldaan, waardoor iedereen zich welkom en verzorgd voelt tijdens onze evenementen op Texel.

Communicatie

 • Wij kiezen een combinatie van strategieën die de hoeveelheid milieuschade afweegt tegen hun doeltreffendheid.

 • Wij waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten. Bij de uitnodiging en de oprichting van ons social media platform gaan wij zorgvuldig om met adresbestanden en mailings die gevoelige informatie bevatten.

Accomodatie

 • Waar mogelijk kiezen we voor accommodaties op Texel die door Greenkey zijn gecertificeerd. Daarnaast wijzen wij onze aanbieders op het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en deze specifieke certificering.

 • Bij de keuze van de accommodaties houden we rekening met de afstand tussen elke activiteit en de accommodatie, om onnodige CO2-uitstoot te beperken.

Bij WadEvents geloven we dat duurzaamheid een essentieel onderdeel vormt van elk bedrijfsuitje, incentive, teambuildingsactiviteit en personeelsuitje op Texel. We zijn enthousiast om u te verwelkomen op ons prachtige eiland. Samenwerken met ons betekent bijdragen aan het behoud van deze unieke natuurlijke parel. We zorgen ervoor dat uw evenement niet alleen onvergetelijk is, maar ook respectvol ten opzichte van het milieu. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op Texel!